Korrosionsbeskyttelse

Man siger, at korrosion er verdens største “industri” med modsat fortegn.

Det, der menes, er, at vores udendørsartikler bliver nedbrudt af naturen – af kuldioxid, alt fra havet, syre fra regnen, slitage m.m.

Korrosion er en utilsigtet nedbrydning af f.eks. metaller ved luftens eller vands påvirkning – det, de fleste af os kender som rust ved jern og stål.

Derfor er det en god idé at vedligeholde og beskytte sine ting, så de holder i mange år. Der findes forskellige former for overfladebehandling af stål, som kan forhindre korrosion og rette op på allerede opståede skader.

Få det bedste resultat

Når du får overfladebehandlet dit emne, er det vigtigt, at du sørger for, at overfladen er ren og fri for skidt.

Maler du direkte på overflade, der ikke er rengjort, hviler behandlingen på den urene overfladen – og falder af igen, når skidtet falder af.

Din coating forbliver altså kun på i længere tid, hvis du sørger for at din overflade er afrenset omhyggeligt.

Sandblæsning

Den første fase i overfladebehandling af stål er i de fleste tilfælde højtryksrensning efterfulgt af sandblæsning.

Vil du undgå sandblæsning, findes der også en løsning med high pressure water jetting – som også kaldes water blasting.
Fordelen ved denne afrensningsform er at den ikke støver og gnister.

High pressure water jetting er særligt nyttigt i forbindelse med rengøring af emner hvor der skal tages særlige eksplosionsmæssige hensyn, f.eks. områder med gastanke.

Når du skal male en ting, skal du bedømme ren- og ruhedsgraden. Emnet, der skal males, skal have en vis ruhed og renhed, for at malingen sidder fast.

En water jetting-løsning efterlader ikke en ru overflade. Derfor er det en god idé at anvende denne metode på overflader, som tidligere har været sandblæst.

Krav til renhed og ruhed af overfladen kan variere afhængigt af den ønskede levetid og efterbehandling.

Metallisering

Metallisering er et alternativ til galvanisering og bruges især ved emner, som er for store til at kunne transporteres eller dyppes i et kar.
Det kan f.eks. være et dæk på en fisketrawler, en vindmølle, en skorsten el. lign.

Denne fremgangsmetode er ligeledes en fordel, hvis man har at gøre med emner, som ikke må vrides i processen.

Hvis malingen, som ligger oven på metalliseringen, er beskadiget, fungerer metalliseringen som et offermetal, fordi metallet ligger lavere i spændingsrækken og afgiver sine ioner til salt og ilt.

Vi foretager metallisering på vores fabrik eller hos vores kunder.
Anlægget, vi bruger, er mobilt og udstyret med en sprøjtepistol, der brænder med en flamme i enden, der smelter den metaltråd, vi metalliserer med.

Få det bedste resultat

For at opnå tilfredsstillende vedhæftning ved metallisering kræves der en ruhedsgrad på minimum BN10B DS/ISO 2632/2 og en renhedsgrad svarende til SA 3 ifølge DS/ISO 8501/1.

Normalt anvendes en zink-, zink-alluminiums- eller alluminiumslegering, men der er findes et væld af andre variationer.

Legeringen smeltes og påsprøjtes på overfladen ved hjælp af en sprøjtepistol.
Metalliseringslaget bliver porøst og overfladen ru, hvilket gør den velegnet til den videre behandling – normalt maling.

Metalliseringsprocessen virker korrosionsnedsættende, idet de gængse metaller, som er mere uædle end jern, opløses først.

Vi metalliserer konstruktioner af forskellige typer.

Maling af stål

Størstedelen af de konstruktioner som overfladebehandles hos VSM Contractor A/S bliver først sandblæst og derefter malet.

Hvis emnerne eksempelvis er galvaniserede eller af anden grund ikke skal sandblæses inden malingspåføring, afrenser vi med en emulgerende alkalisk væske efterfulgt af højtryksspuling.

Ved galvaniserede dele skal du endvidere være opmærksom på, at emnerne efter galvaniseringen skal ligge og “gasse” af i en periode.
Tidsperioden afhænger af tykkelsen på laget, der er påført, men normalt ligger emnerne i minimum et par døgn.

Malingen, eller coatingen, der påføres kan være alkyd, acryl, epoxy, polyurethan eller brandbeskyttende produkter af enhver art.

Valget af maling til overfladebehandling af stål foretages på baggrund af det miljø, som emnet skal stå i.

Vi løser også opgaver, hvor emnerne udsættes for svære kemiske, salte-, slitagemæssige og varmemæssige påvirkninger.

Ud over behandling af stålkonstruktioner, udfører vi også maling af facader, gulve, beton og sten m.m.

Special belægninger

Hos VSM Contractors varetager vi alt slags special belægninger, som f.eks. glasfiber belægning på stålrør, for at sikre dem mod strøm, ved eventuelt nedfald af køreledninger.

Vil du høre mere om, hvad vi har lavet tidligere?

Se flere referencer

 

Kontakt os for at høre om muligheder og tilbud!

sandblæsning er en overfladebehandling af stål

Her sandblæser vi et stålemne

Udførelse af overfladebehandling af stål

Sandblæsning af olietank

metallisering er en overfaldebehandling af stål

Metalliseringsprocessen er i gang

Stålrør belagt med glasfiber sikret op til 25.000 Volt

Overfladebehandling af stål

Coating af stålkonstruktion