Renovering af facader

Facaderenovering indledes normalt med en højtryksrensning eller en sandblæsning.

Højtryksrensning foretages ved malede facader, der ikke er særligt beskadigede. Sandblæsning foretages derimod ved ældre malingsbehandlede huse, hvor coatingen skaller og pudset falder af, og i større udstrækning også ved rødstenshuse.

Når sandblæsningsprojektet er klaret, er det ofte nødvendigt at filtse og evt. pudse huset efterfølgende. Normalt substitueres denne proces af malingspåføring, men efterhånden anvender vi ofte farvepigmenterede cementprodukter i stedet for.

Maling og facaderenovering

VSM Contractor A/S udfører alle former malingsbehandling. Det gælder lige fra primere til systemer med flere forskellige malingstyper i samme system, og kan være f.eks. silikat, siloxan, acryl m.m.

Vi har også kapacitet og autorisation til at udføre brandmalingsopgaver.

Arbejdet udfører vi hos dig.

Vores vandbaserede systemer er arbejdsmiljøvenlige og bliver lavet i samarbejde med lakproducenterne ud fra dine krav som kunde.

VSM Contractor A/S følger altid op på projektet efter endt arbejde for at sikre, at kvaliteten er i orden. Kvalitetskontrollen afleveres ved projektets afslutning.

Få det bedst resultat

Når dit murværk er klar til at blive malet eller coatet, er det vigtigt at du vælger den rigtige maling til de aktuelle forhold.

Hvis facaden ikke er renset i bund, laver vi en analyse af overfladen, hvor vi bl.a. tages hensyn til, hvor udsat facaden er for indefra- og udefrakommende vand- og fugtpåvirkning.
Efter denne vurdering vælger vi sammen en vand- eller oliebaseret maling til projektet.

Rødstensfacader

En sandblæst rødstensfacade er forholdsvis udsat, fordi dens glasurhinde er forholdsvist modtagelig for skade.

Som beskyttelse mod regn, fugt og kemiske påvirkninger kan vi sprøjte en siliconehinde på.
Man kan også vælge at rense facaden med kemiske produkter og efterfølgende højtryksrense, hvorved glasurhinden bevares.

Graffitiafrensning

Vi foretager også afrensning af graffiti.

Facaderenovering af beton

Når en betonoverflade sandblæses ødelægges den yderste skal. Derfor kan det være nødvendigt med en efterfølgende betonrenovering.

Der findes et stort og mangfoldigt udvalg af maling til facaderenovering og efterhånden er der ligeledes mange gode vandbaserede typer maling, som sagtens kan måle sig med de terpentinbaserede malingstyper – heriblandt silikatmaling som har den største vanddampdiffusionsåbenhed.

Vil du høre mere om, hvad vi har lavet tidligere?

Se flere referencer

 

Kontakt os for at høre om muligheder og tilbud!

Facaderenovering af DLG

Overfladebehandlet betonkonstruktion

Facaderenovering af bp

Facaderenovering og maling af emne